Záznam z 2. informačného dňa (1.2.2022)

Záznam z 1. informačného dňa (18.11.2022)