podnikavosť

Umožníme ti premeniť myšlienky na činy a uchopiť svoj život ako unikátnu príležitosť s potenciálom. Naučíš sa tvoriť, inovovať, prijímať riziko, pracovať v tíme, plánovať a riadiť projekty.

digital

Naučíme ťa zodpovedne používať existujúce technológie, ako i vytvárať nové. Vyznať sa v digitálnej dobe ti nebude robiť žiaden problém.

charakter

Podporíme ťa v rozvoji charakteru a objavovaní životného poslania, a tak ľahšie obstojíš v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a môžeš sa stať dobrým a užitočným človekom.

sme pre tých, ktorí

čakajú od školy viac, než len teoretické vedomosti; chcú podnikať a skúšať nové veci; zaujímajú sa o digitálne technológie; majú záujem experimentovať a tým sa učiť; želajú si naučiť sa komunikovať v medzinárodnom prostredí; veria, že vzťahy a hodnoty sú dôležité aj v škole; majú odvahu prijímať nové výzvy a túžia osobnostne aj odborne rásť.

patríme do siete

Združenia škôl C. S. Lewisa, s ktorými napĺňame rovnakú misiu, vzdelávacie metódy, prístup k deťom a mladým ľuďom, formy spolupráce s rodičmi a mnoho iných skúseností. Školy, ktoré sú súčasťou Združenia, pôsobia na Slovensku úspešne už od roku 1994.

kto sme?

ako vyzerá praktická škola?

Lýceum C.S. Lewisa

Lýceum sa sústredí na 3 piliere: Podnikavosť, Digital a Charakter. Má navýšenú dotáciu angličtiny. Veľa predmetov je praktických.

Matematika
12 hodín
Angličtina
18 hodín
Druhý cudzí jazyk
0 hodín
Prírodné vedy (BIO/CHEM/FYZ/GEO)
3 hodiny
Digitálne predmety ~ "Informatika"
16 hodín
Odborné predmety ~ "Podnikavosť"
14 hodín
Cvičná firma + Prax
12 + 9 hodín
Náboženstvo a Etika
8 hodín
Maturita
Štúdium je ukončené maturitou zo SJ, AJ a odbornou maturitou – teoretickou a praktickou.

Čo po škole?
Rozbehnúť vlastný projekt, zamestnať sa, alebo pokračovať na vysokej škole.

bežné 4-ročné gymnázium

Na gymnáziu sú rovnomerne rozvrhnuté všetky predmety, v ktorých sa študent zdokonaľuje v akademických zručnostiach.

Matematika
12 hodín
Angličtina
14 hodín
Druhý cudzí jazyk
12 hodín
Prírodné vedy (BIO/CHEM/FYZ/GEO)
20 hodín
Digitálne predmety ~ "Informatika"
3 hodiny
Odborné predmety ~ "Podnikavosť"
9 hodín
Prax
9 hodín
Etika
2 hodiny

Maturita

Štúdium je ukončené maturitou zo SJ, AJ a dvoch ďalších predmetov.


Čo po škole?

Rozbehnúť vlastný projekt, zamestnať sa, alebo pokračovať na vysokej škole.

* počet hodín sa udáva “za týždeň a sčítaný za celé štúdium”.
Príklad 1: žiaci majú každý rok 3 hodiny matematiky týždenne: 3+3+3+3 = 12 hodín matematiky týždenne, za celé štúdium.
Príklad 2: žiaci majú na bežnom gymnáziu 2 hodiny informatiky v prvom ročníku a 1 hodinu v 4ročníku: 2+0+0+1 = 3 hodiny informatiky týždenne, za celé štúdium.

často sa nás pýtajú:

dĺžka štúdia

Koľko rokov sa chodí na Lýceum?

dĺžka štúdia

Štúdium trvá 4 roky, a je ukončené maturitou.

školné

Platí sa na Lýceu školné?
Ak áno, tak koľko?

školné

Aby sme vedeli zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vzdelávania, na Lýceu sa platí školné. Školné je možné platiť aj na splátky.
Viac o školnom.

vysoká škola

Môžem po skončení Lýcea pokračovať štúdiom na vysokej škole?

vysoká škola

Na Lýceu dostávaš skvelú príležitosť pokračovať na štúdiu na vysokej škole, ale aj zručnosti potrebné pre založenie si vlastného projektu. Bude len na Tebe, akú cestu si vyberieš.
Viac o absolventoch.

ďalšie zaujímavé otázky:

Okrem “tradičných” všeobecnovzdelávacích predmetov, ako je slovenčina, matematika, angličtina, telesná, či fyzika, majú študenti viac než polovicu hodín v témach (predmetoch), ako podnikanie a komunikácia, manažment, marketing, dizajn, programovanie, dáta analýzy, cvičná firma a iné. Porovnaj si rôzne formy štúdia tu.

Na Lýceu sa študenti každý týždeň stretnú s 3 hodinami angličtiny a s predmetom “business English” (2 hodiny týždenne v prvých 3 rokoch). To je viac ako na bežnom 4-ročnom gymnáziu. Druhý cudzí jazyk sa na Lýceu neštuduje.

Na Lýceu sa na digitálne zručnosti pozeráme širšie ako iba programovanie. Každý študent si bude na konci štúdia vedieť vytvoriť vlastnú appku, no povedzme si otvorene, že to v dnešnej dobe nieje žiadna výzva. Viac o digitálnom pilieri píšeme tu.

Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi študentami budú ľudia z rôznych kresťanských prostredí a tiež takí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

V ekumenickom duchu. Náplňou sú rozhovory o medziľudských vzťahoch, otázkach spojených s dospievaním, oboznamovanie sa s Bibliou, rôzne etické otázky a pod. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane požadujeme od študentov, aby rešpektovali kresťanský charakter školy. Popis obsahu tohto predmetu nájdeš TU.

Je to viac než pravdepodobné! Súčasťou štúdia je aj prax v reálnej firme, neziskovke, úrade, … Jednou formou praxe sú kratšie projektové zadania či spolupráce tvojho tímu a firmy, inou zase niekoľkotýždňová stáž vo vyšších ročníkoch.

Nie, zatiaľ škola internát nemá. Samozrejme, že sú u nás vítaní aj študenti z iných miest, no ubytovanie si budete musieť zatiaľ zabezpečiť sami.

+421 901 788 744

Adresa:

Haanova 28
851 04
Bratislava

 

 

Zriaďovateľ:

Účelové zariadenie Cirkvi bratskej
Združenie škôl C. S. Lewisa
Beňadická 38
851 06
Bratislava