Podnikavosť

 

Podnikavosť a iniciatívnosť sa vzťahujú na schopnosť jednotlivca vnímať svet okolo seba, mať snahu zlepšovať ho a meniť myšlienky na skutky. Vyžadujú kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.

Podnikavosť je schopnosť:

  • pochopiť svoj život ako unikátnu príležitosť s potenciálom;
  • manažovať projekty, ľudí a organizácie;
  • premeniť problémy a prekážky na príležitosti;
  • budovať vlastnú firmu alebo živnosť;
  • rozumieť ekonomike a financiám;
  • obstáť v konkurenčnom prostredí.
 

Študenti Lýcea majú množstvo príležitostí rozvíjať svoju podnikavosť. Napríklad formou tímovej práce v cvičnej firme, spoluprácou s úspešnými a etablovanými spoločnosťami a startupmi, kvalitnou výučbou odborných predmetov, praxou, či dobročinnosťou. Stretnú sa s inšpiratívnymi spíkrami a lídrami z rôznych oblastí.