Pomôžte nám vašimi 2%

Budovať školu je vzrušujúci, ale aj drahý proces. S vašou pomocou môžeme vytvárať prívetivé prostredie v nových lýcejných priestoroch, na ktorých intenzívne pracujeme. Časť Lýcea budeme musieť od septembra 2024 odsťahovať z priestorov Bilgymu a do času rekonštrukcie novej budovy fungovať na dvoch miestach. Vzhľadom na rozrastanie sa Lýcea, je zariadenie nového priestoru hlavná oblasť, ktorú z vašich 2% v roku 2024 podporíme.

Potrebujete vedieť:
IČO: 52151492
Obchodné meno: OZ Planéta
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Prievozská 1316/10, 821 09 Bratislava-Ružinov

Ako na to:
Zamestnanec:

 

Fyzická osoba:
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 

Právnická osoba:
Ak ste právnická osoba:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 

Poukázanie 3%:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. daňovému priznaniu.

Ak ste sa u nás v škole zúčastnili brigády, alebo inej dobrovoľníckej aktivity, môžeme Vám potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti vystaviť aj my. V prípade záujmu napíšte na zuzana.misinova@lyceum.sk.