Zoznam prijatých a neprijatých žiakov na štúdium v odbore Technické lýceum 3918M v školskom roku 2023/2024 z 2.KOLA

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov na štúdium v odbore Technické lýceum 3918M v školskom roku 2023/2024