Zoznam prijatých a neprijatých žiakov na štúdium v odbore Technické lýceum 3918M v školskom roku 2024/2025.