Prijímačky na strednú školu - termínovník

Keďže odoberáte náš newsletter, je pravdepodobné, že už o chvíľu vás čaká podanie prihlášok na strednú školu. Čítajte ďalej a dozviete sa o všetkých dôležitých dátumoch, ktoré sa oplatí nepremeškať.

Väčšina stredných škôl kritériá, formu, obsah a rozsah prijímacích pohovorov a ostatné podmienky prijatia na svojom webe už zverejnila. Ak tak ešte neurobili, tieto informácie budú k dispozícii najneskôr 28. februára 2022. Podmienky prijatia na Lýceum nájdete tu.

Prihlášku môžete podať, ak ste:
  • Žiaci, ktorí v školskom roku 21/22 navštevujú 9. ročník ZŠ
  • Žiaci 8-ročných gymnázií (žiaci kvarty a vyššieho ročníka)
Podanie prihlášky

Od tohto roku sa podáva už len 1 prihláška, ktorá v sebe bude obsahovať maximálne 2 prihlášky na talentový odbor a 2 prihlášky na netalentový odbor.

Prihlášku je potrebné podať do 14.marca 2022 buď elektronicky cez Edupage (jednoduchý návod tu) alebo v papierovej forme na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov.

Prihláška je platná aj s podpisom iba jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich a písomne o tom informujú riaditeľa školy. (Príloha v EduPage)

Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí pred 20. marcom, aby zákonný zástupca mohol odoslať prihlášku najneskôr do 20. marca 2022.

Touto chvíľou vy už nemusíte robiť nič a čakáte na pozvánku na prijímacie pohovory.

Termín prijímačiek

1. termín:

  • netalentové odbory 2. 5. 2022, prípadne aj 3. 5. 2022
  • talentové odbory 4. 5. 2022, prípadne  aj 5. a 6. 5. 2022

 

2. termín:

  • netalentové odbory 9. 5. 2022, prípadne aj 10. 5. 2022,
  • talentové odbory 11. 5. 2022, prípadne  aj 12. a 13. 5. 2022
Výsledky prijímačiek

O tom, či ste uspeli na prijímačkách, sa dozviete najneskôr 18. mája 2022, kedy riaditelia stredných škôl zverejnia na webe školy výsledky a uchádzačom odošlú rozhodnutie o prijatí či neprijatí.

Najneskôr do 5 dní, t.j. do 23. mája 2022 zákonní zástupcovia písomne potvrdia prijatie na jednu školu. Ostatné školy sú automaticky o tomto rozhodnutí informované cez školský informačný systém.

Neprijatí uchádzači majú možnosť odvolania sa a to jednotne na všetky školy rovnako do 5 dní od obdržania rozhodnutia, t.j. do 23. mája 2022.

Druhé kolo prijímačiek

V prípade nenaplnenosti miest sa bude konať ešte 2. kolo prijímacích pohovorov, a to 21. júna 2022.