Termínovník

  • sa Vás budú na základnej škole pýtať, o aké stredné školy máte záujem.
  • Môžete si vybrať 2 “talentové” a 2 “netalentové” školy.
  • Nezabudnite nás uviesť vo svojej voľbe “netalentových”!
  • zverejníme kritériá prijímacieho konania na našom webe lyceum.sk
  • podáva zákonný zástupca prihlášku na SŠ na 1 tlačive s najviac 4 odbormi.