Šesť krokov, čo môžeš robiť do prijímačiek

1.

Rozmýšľaj, na akú školu chceš ísť

 • 4-ročnú, 5-ročnú, bilingválnu, odbornú, gymnázium, …
 • Predstav si seba o 5 rokov, čo asi budeš chcieť robiť? Chceš ďalej študovať, chceš sa zamestnať, chceš si založiť firmu?
Zdroj: Tenor.com

2.

Zisťuj si o školách informácie

Stráviš tam 4 až 5 rokov, je dôležité, aká je tam atmosféra, akí sú tam ľudia.

Poznáš nejakého študenta z tej školy? Nejakého učiteľa? Pýtaj sa, čítaj, overuj.

Zdroj: Tenor.com

2.

3.

Vnímaj, ako škola komunikuje

 • Webová stránka – je cool alebo staromódna? Má škola FB, IG, Tik-Tok? Postuje iba texty alebo aj videá? Spolupracuje s nejakými zaujímavými ľuďmi?
 • Organizuje škola informačné stretnutia, dni otvorených dverí?
 • Komunikuje škola so záujemcami už vopred? Poskytuje im nejaký servis, informácie, prezentuje sa napríklad formou newslettera? Ak áno, prihlás sa na jeho odber.
 • Komunikuje škola papierovo, cez telefón alebo využíva elektronickú komunikáciu? Toto ti dá veľa info o tom, či škola sleduje dobu alebo zaspala v minulom storočí.
Zdroj: Tenor.com

4.

Rozhodni sa, kam si podáš prihlášku

Máš možnosť vybrať si 4 školy:   

2 školy, kde sa overuje talent (bilingválne, umelecké, …) a 2 školy, kde sa neoveruje talent (odborné, gymnáziá, …).

Prihlášky sa podávajú do 20. 3. 2023 – prihlášku podáva rodič na príslušnú strednú školu.

Všetky prihlášky (1 až 4 školy) sa podávajú naraz na jednom tlačive (na väčšinu škôl cez edupage).

4.

Zdroj: imgflip.com

5.

Pripravuj sa na prijímacie pohovory

 • Stredné školy zverejňujú podmienky prijatia do 28. 2. 2023 .
 • Body vieš väčšinou získať za výsledok na prijímacích pohovoroch, vysvedčenia, úspechy na súťažiach, výsledok Testovania 9 .
 • Ak ideš robiť talentovky, tak podľa typu školy potrebuješ buď portfólio svojich prác, alebo mať natrénované – či už športy alebo napríklad hudobný nástroj, prípadne vedomosti z angličtiny.
 • Každá škola môže mať iné podmienky, ale zväčša sú prijímačky zo slovenského jazyka, z matematiky a prípadne ešte zo všeobecných študijných predpokladov.
 • Tu nájdeš termíny prijímacích pohovorov: https://www.minedu.sk/data/att/25077.pdfhttps://www.minedu.sk/data/att/21703.pdf
Zdroj: Tenor.com

6.

Uspej na prijímacích skúškach

Niektoré školy umožňujú získať body už vopred – riešením úloh z newsletteru, korešpondenčného seminára a pod.

Vyskúšaj si napísanie testu na čas, nech vieš, aké je to pracovať v strese.

Vyskúšaj si test, kde sa píšu celé odpovede, ale aj test, kde sa odpovede vyberajú. Pri každom je trošku iná stratégia.

Večer pred prijímačkami si priprav všetko potrebné a hlavne sa dobre vyspi 😊

Zdroj: Tenor.com

6.