Predmet: angličtina

Počas štyroch rokov na Lýceu budeš mať tri hodiny angličtiny týždenne. To bude taká tá „klasika“, kde budeme spolu makať na gramatike, čítaní s porozumením, počúvaní, hovorení a kde ťa pripravíme na maturitu na úrovni B2. Učiť budeme v štyroch skupinách po 13 žiakov. Rozdelenie bude podľa úrovne vedomostí, takže každá skupina pôjde vlastným primeraným tempom.

Okrem tejto základnej angličtiny ťa v 1. – 3. ročníku čaká dvakrát týždenne predmet Business English. Takže väčšinu štúdia máš AJ 5-krát týždenne. Cieľom BE je jazykovo dopĺňať odborné predmety Podnikanie a komunikácia a Student Enterprise.

To, čo sa budeš učiť, zažívať a vymýšľať na odborných predmetoch, budeš na BE trénovať v angličtine. Čaká ťa úplne nová slovná zásoba, ktorá sa bežne na stredných školách neučí a jej rôznorodé a tvorivé precvičovanie v situáciách z praxe.

A bude ti to treba, lebo na Lýceu angličtina nebude zatvorená do učební angličtiny. IT svet bez angličtiny neexistuje, takže 1 hodinu aplikovanej informatiky budeš mať rovno od prvého ročníka v angličtine. Zľaknúť sa ale netreba. Aj v prípade, že s angličtinou si ešte len na základnej úrovni, s nami to zvládneš.

Na Student Enterprise postupne začneš prezentovať svoje nápady a riešenia v angličtine – veď to ťa predsa v živote čaká. Angličtinu stretneš v rôznych formách aj na iných predmetoch, napr. čítanie krátkych anglických textov bude bežnou súčasťou dejepisu.

Niekedy sa hovorí o tzv. „talente na jazyky“, ale ako vravia naši kolegovia z Bilingválneho gymnázia, kto zamaká, ten sa vie rýchlo zlepšovať a často predbehne aj tých lepších. Je nám úplne jedno s akou úrovňou anglličtiny k nám prídeš. Dáme ti príležitosť zamakať, rozvinúť to, čo už vieš a zvládnuť jazyk tak, aby ti bol pomocou, nie prekážkou, pri realizácii tvojich plánov!