Predstavujeme našich podporovateľov

V lýceu sa snažíme o spoluprácu s inšpiratívnymi ľuďmi či firmami. Radi vám ich postupne predstavíme, lebo z prepájania toho dobrého, čo sa u nás deje máme obrovskú radosť.

Spoločnosť Dell pôsobí prostredníctvom biznis centra na Slovensku od roku 2003. Odvtedy kontinuálne rastie a aktuálne pôsobí ako centrum podporujúce celý EMEA región a niektoré nové pozície pokrývajú svojim rozsahom aj celý svet. Slovenská pobočka zamestnáva viac ako 2600 zamestnancov na 17-tich oddeleniach.

Lýceum C. S. Lewisa považujem za dobrý nový koncept vzdelávania na Slovensku, ktorý nám chýba a pociťujeme to aj v našej spoločnosti. (...) [absolventom škôl] chýbajú okrem iného tieto kľúčové parametre:

  • Znalosť IT technológií, ktoré sú tak nevyhnutné pre fungovanie v súčasnom svete
  • Zameranie na zručnosti budúcnosti – sem radíme napr. emočnú inteligenciu, kritické myslenie, sociálnu inteligenciu (schopnosť vnímať, reagovať a celkovo zvládať interakcie v spoločnosti, vo vzťahoch, v komunite)
  • Praktické zručnosti získané počas štúdia

Horeuvedené parametre sa snažíme v našej spoločnosti „dobehnúť“ prostredníctvom tréningov, rozvojových programov, ktoré vytvárame a uvádzame do našej praxe.

Ak by však na trhu bola škola, ktorá tieto parametre a túto hodnotu dá svojim študentom už počas štúdia, bola by to obrovská výhoda a viem si veľmi dobre predstaviť získavať potenciálnych kandidátov na naše pracovné pozície práve z takejto školy.