Predstavujeme našich podporovateľov

V lýceu sa snažíme o spoluprácu s inšpiratívnymi ľuďmi či firmami. Radi vám ich postupne predstavíme, lebo z prepájania toho dobrého, čo sa u nás deje máme obrovskú radosť.

Pixel Federation je spoločnosť venujúca sa vývoju digitálnych hier. Spoločnosť bola založená v 2007 a dnes zamestnáva viac ako 230 profesionálov, pracujúcich s 2D, 3D programami, programátorov, herných dizajnérov, digitálnych marketérov, podporné pozície. V hernom priemysle na Slovensku aktuálne pracuje takmer 800 profesionálov v 55 spoločnostiach s celkovým obratom okolo 50 miliónov Eur.

Situácia s Covid 19 nám ukázala aké nevyhnutné pre komunikáciu, udržanie pracovných procesov a socializácie sú technológie. Zároveň nám ako krajine odhalila akútny nedostatok v digitálnych kompetenciách v rôznych oblastiach, závislosť našej ekonomiky od jednosmerne zameranej výroby, od exportu. Pandémia odhalila nevyhnutnosť posilnenia IT kompetencií, podpory ekosystému.

Ako členka advisory SAPIE vnímam krehkosť inovačného a technologického ekosystému v krajine a jedným z kľúčových prvkov podpory je práve vzdelávanie, ktoré je prepojené s priemyslom, ktoré podporuje inovácie, učí inovačné procesy, kritické myslenie, kolaboráciu, kreativitu.
Napriek náročnej situácii má Bratislava najvyšší rast pridanej hodnoty IT priemyslu v oblasti strednej a východnej Európy!

Ďalším dôležitým prvkom vo vzdelávacom pláne Lýcea je hodnotové vzdelávanie, ktoré vnímam ako dobrý základ. Naša krajina, skľučovaná korupčnými škandálmi, komplikovanou minulosťou, s ktorou sa vyrovnávame potrebuje nových lídrov a pracovnú silu, ktorá je schopná robiť rozhodnutia s v súlade s etickými princípmi.