Predstavujeme našich podporovateľov

V lýceu sa snažíme o spoluprácu s inšpiratívnymi ľuďmi či firmami. Radi vám ich postupne predstavíme, lebo z prepájania toho dobrého, čo sa u nás deje máme obrovskú radosť.

Vedeli ste napríklad, že Nadácia Pontis už tretím rokom zastrešuje program Budúcnosť inak, ktorý deťom vo veku 11-15 rokov ponúka mimoškolský čas a priestor pre deti rozvíjať práve tie zručnosti, ktoré budeme u študentov rozvíjať aj my na Lýceu? Niet pochýb, že adresujeme to, čo je pre lepšiu budúcnosť našich detí dôležité a užitočné.

 

 

Naša práca je veľmi úzko previazaná s firmami a biznis prostredím. Tie nás neustále upozorňujú na nedostatočnú pripravenosť študentov. Digitalizácia, inovácie a rýchlosť zmien v spoločnosti vyžadujú zručnosti, ktoré nie sú momentálne v našom vzdelávacom systéme dostatočne rozvíjané.

Cieľom našej nadácie je na tieto aspekty upozorniť a cez naše programy pomôcť k naštartovaniu potrebných zmien vo vzdelávaní. Nie je však naším cieľom nahrádzať oficiálny vzdelávací systém. Aj preto veľmi vítame zameranie novovznikajúceho Lýcea C. S. Lewisa, ktoré dáva dôraz na zručnosti 21. storočia, a to nielen digitálne zručnosti, ale aj mäkké zručnosti ako podnikavosť, kreativita, práca v tíme, či adaptabilita na zmeny.

Ľudia, ktorí za ideou Lýcea stoja a tiež jeho zameranie dávajú veľké predpoklady na to, aby bolo Lýceum úspešným príbehom a inšpiráciou pre ďalšie školy.