Úlohy na prijímačky

Chceš vedieť, čo ťa čaká na prijímačkách?  

 • Vyskúšaj si zopár zadaní – v každom newsletteri nájdeš jedno – a získaš predstavu, o čom to približne na prijímačkách bude 
 • Zisti, čo je pre nás dôležité a či to zaujíma aj teba 
 • Získaj bonusové body, ktoré sa ti zídu pri samotných prijímačkách v prípade rovnosti bodov

 

Čo tým sledujeme 

 • Zaujíma nás, nad čím premýšľaš a ako
 • Ukáž, aké máš predpoklady pre štúdium na lýceu (vedomosti a zručnosti)
 
 

Zadanie č. 2 - Slobodné školy

V zahraničí existujú aj tzv. slobodné školy, kde sa žiaci rozhodujú, čomu sa budú počas dňa venovať. Medzi tie najznámejšie patria Summerhill alebo Sudbury Valley.

Sú medzi nimi isté rozdiely, ale hlavné posolstvo, že žiak sa rozhoduje, či, ako a v čom sa bude vzdelávať, je rovnaké. Žiaci tiež zasahujú do vedenia školy, rozhodujú o pravidlách, dokonca niekde aj o tom, kto na tej škole môže učiť.

Zaujímavé je, že takéto školy nie sú žiaden módny výmysel, niektoré vznikli už naozaj dávno. Dá sa o nich nájsť množstvo článkov, dokumentov, o jednej z nich je natočený aj naozaj pútavý film.

 • Úloha 1.
  Ako sa hovorí, všetko má svoje výhody aj nevýhody. Tak je to aj slobodnými školami. Napíš tri argumenty za a tri argumenty proti takejto forme školy. Prípadne, ak to vidíš úplne jasne v jednom smere, napíš prečo. [1b]
 
 • Úloha 2.
  Keby tu bola možnosť študovať na „slobodnej škole“, využil/a by si to? Prečo? [1b]
 
 • Úloha 3.
  Predstav si, že chodíš do Sudbury Valley školy. Napíš, čomu by si sa počas jedného roka venoval/a, aké by boli oblasti tvojho záujmu, čím by si trávil/a čas? [1b]
 
 • Úloha 4.
  Za čo všetko by podľa teba boli študenti v Lýceu schopní a ochotní prevziať zodpovednosť? O čom všetkom by mohli rozhodovať? Svoj názor napíš maximálne 80 slovami. [1b]