Úlohy na prijímačky

Chceš vedieť, čo ťa čaká na prijímačkách?  

 • Vyskúšaj si zopár zadaní – v každom newsletteri nájdeš jedno – a získaš predstavu, o čom to približne na prijímačkách bude 
 • Zisti, čo je pre nás dôležité a či to zaujíma aj teba 
 • Získaj bonusové body, ktoré sa ti zídu pri samotných prijímačkách v prípade rovnosti bodov

 

Čo tým sledujeme 

 • Zaujíma nás, nad čím premýšľaš a ako
 • Ukáž, aké máš predpoklady pre štúdium na lýceu (vedomosti a zručnosti)
 

Zadanie č. 4 - Všeobecné študijné predpoklady

Prijímačky na Lýceum C.S. Lewisa budú mať štyri hlavné časti. Náš podrobný prehľad a všetky informácie o prijímačkách môžeš nájsť tu.

Jedna z častí je aj takzvaný písomný test zo všeobecných študijných predpokladov. Čo si pod tým predstaviť?

Tieto úlohy testujú základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na strednej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko si pamätáš základoškolského učiva, ale skôr všeobecné uvažovanie, porozumenie jazyku a prepájanie súvislostí.

 • Úloha 1.

  V úryvku je poprehadzované poradie veršov. Zmysluplne ich zoraď. Verš C je prvý. [1b]

  A    aj keď sa rozkrájate,

  B    Bez práce nie sú koláče,

  C    Nemožno naspäť matke do lona

  D    no často túžim po návrate.

  E    a niekto si to odskáče

  F    nechceme držať diétu.

  G    nie je to pre svet žiadna poklona

  H    tiež táto múdrosť je tu

    C      ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    M. Lasica (Studnica múdrosti)

 
 
 • Úloha 2.

  K akému slovu vás dovedú tieto indície? Česká, kráľ, strom, orol   [1b]

 • Úloha 3.

  Ktorú skupinu slov možno usporiadať do zmysluplnej vety? Slová nemôžeš meniť, chýbajúcu interpunkciu neber do úvahy. [1b]

a) sa začneme produkoval hormón melatonín keď blíži noc

b) telo melatonín pomáha počas zregenerovať spánok

c) keď tvorba do zastaví pozeráš na „modré svetlo“ noci sa melatonínu v ktorej 

d) množstva sa skladá z svetlo veľkého farieb vlastne

 • Úloha 4.

  Traja kamaráti sa pretekali s dronmi, každý má drona inej farby. Alica ani Novák neskončili na prvom mieste. Červený dron skončil pred žltým. Pospíšilová s modrým dronom predbehla v cieľovej rovinke Juraja. Trnovská porazila Alicu. Marta nemala žltého drona. Kto vyhral a akej farbu mal drona?  [1b]