Pridaj sa do tímu

Staň sa súčasťou nášho core tímu a pomôž nám budovať obsah piliera “entrepreneurshipu”.

Akú osobnosť hľadáme?

 • stotožnenú s hodnotami školy a core tímu, ktorá (sa) chce učiť,
 • nebojí sa viesť ľudí a prevziať zodpovednosť,
 • má konštruktivistické nastavenie,
 • má kreatívnu dušu a vášeň pre inovácie


Čo je dôležité pre prácu v našom tíme?

 • využívať prax vo vzdelávacom procese (skúsenosť s vlastnou / cvičnou firmou je vítaná),
 • v rámci vzdelávania sa prepájať s digitálnym aj hodnotovým pilierom,
 • podporovať startupové nastavenie u študentov,
 • zapájať gamifikáciu do vyučovania.


Čo vlastne v tíme budeš robiť?

 • podieľať sa na tvorbe konceptu vzdelávania v rámci piliera podnikavosti,
 • robiť učenie príťažlivým,
 • podporovať a motivovať študentov v hľadaní príležitostí,
 • budovať základy leadershipu, coachingu a riadenia ľudských zdrojov,
 • ukazovať študentom svet finančného manažmentu, podnikových financií a plánovania (cash flow).


Čo teraz?

Pošli životopis a zopár viet o sebe a svojej motivácii na info@lyceum.sk.

Zúroč svoje skúsenosti!