Digital

V 21. storočí presahujú digitálne technológie do oblastí nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote, a už teraz vieme, že o 10 – 20 rokov bude svet veľmi odlišný od toho dnešného. Preto musíme žiakov, ktorí doň budú vstupovať, pripravovať na tieto budúce výzvy.

Digitálne zručnosti vymedzujeme v troch dimenziách: User, Creator a Insider.

User – Žiaci sa učia digitálne technológie zodpovedne používať.

Témy, ktoré patria tejto dimenzii sú:

 • Práca s dátami
 • Digitálne nástroje pre riadenie projektov a ľudí
 • Expertná práca s dokumentami
 • Online marketingové nástroje
 
 

Creator – Žiaci digitálne technológie upravujú a vytvárajú nové.

V rámci tejto dimenzie spomíname témy ako:

 • Tvorba digitálneho obsahu (video, photoshop)
 • Programovanie jednoduchých appiek
 • Kreatívna robotika a IoT
 • Automatizácia procesov
 
 

Insider – Žiaci sa stávajú znalcami digitálnej doby. K technológiam pristupujú rozvážne a kriticky.
Špecificky sa budeme zameriavať na témy:

 • Detailné porozumenie sociálnym sieťam
 • Online bezpečnosť a privacy
 • Umelá inteligencia – kde končí veda a začína Sci-fi
 • Neurónové siete a strojové učenie